Organisationer 

Vi är många som jobbar med dyslexifrågan och dyslektikers rättigheter ur olika perspektiv. Nedan hittar du några av de aktörer som är verksamma i Sverige samt internationellt. 

Dyslexiförbundet

Ett förbund som samlar personer med dyslexi och dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, bland annat genom rådgivningen Skrivknuten, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet.
Sidan hittades inte – Dyslexiförbundet

Föräldrarföreingen för dyslektiska barn FDB

FDB arbetar för att öka förståelse och kunskap om dyslexi genom bland annat kontaktnät mellan föräldrar, föreläsningar och utbildningar och sommarläger för barn och ungdomar.
Resurs för föräldrar och barn som lever med dyslexi – Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (fdb.se)

Svenska Dyslexiföreningen

Föreningen arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi, omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet och på olika sätt tillvarata de med dyslexis intressen.
Dyslexiföreningen (dyslexiforeningen.se)

Made by dyslexia

En brittisk organisation som arbetar för att utbilda lärare att upptäcka, stödja och stärka varje barn med dyslexi. De erbjuder bland annat gratis utbildning online, intervjufilmer med kända profiler och viktig kunskap om dyslexi.
Made By Dyslexia – Redefining Dyslexia

Kod-knäckarna

En ideell förening som ger stöd vid språkutveckling och dyslexi. De har utvecklat material som passar föräldrar och lärare. I samarbete med framstående läsforskare och praktiker har de tagit fram filmer och broschyrer som innehåller lekfulla övningar som kan användas tillsammans med elever – hemma eller i skolan.
Kodknäckarna – Stöd vid dyslexi och skrivsvårigheter (kodknackarna.se)

Specialpedagogiska skolmyndigehten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder stöd bland annat i form av kunskap, kurser och kompetensutveckling över hela Sverige. Myndigheten har även en rådgivningstjänst som i första hand vänder sig till dig som jobbar inom utbildning och som har frågor om specialpedagogik.
Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se)

LegiLexi

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. Stiftelsens digitala tjänster och produkter har utvecklats i nära samarbete med svenska läsforskare och används av över 21000 lärare i alla Sveriges 290 kommuner.
LegiLexi

Susanna Cederquist

Expert inom dyslexi och utbildad lärare som erbjuder utbildningar och föreläsningar inom dyslexi för att vidga bilden, för att även inkludera dyslexistyrkorna. Susanna (En Bild av Dyslexi) riktar sig sedan många år till skolan, myndigheter, arbetsplatser och företag för att öka förståelsen och kunskapen om dyslexi. 
Susanna Cederquist – Dyslexi

Lyssna, se och läs
Lyssna, se och läs
Läromedel
Läromedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse