Hjälpmedel

Här har vi på stiftelsen samlat hjälpmedel som vi tycker om. Det finns många andra hjälpmedel för perosner med dyslexi eller skriv-och lässvårigheter.
Tänk på att varje perosn är unik och har olika behov, alla hjälpmedel passar inte alla.

Tortalk


En app som gör att du kan få text uppläst på ett snabbt och smidigt sätt. Du kan anpassa hastigheten medan du läser. På datorn Läser TorTalk upp från alla program.
Hem – TorTalk

ILT InläsningstjänstPå ILT Inläsningstjänst hittar du bland annat inlästa läromedel,  ett digitalt individuellt test för att kartlägga dyslexi och en språkutvecklande bilderbokstjänst.
ILT Education – Lustfyllt lärande från förskola till vuxenutbildning

Stava Rex

Stöd för grammatik- och uttrycksfel, t.ex. meningsbyggnadsfel. Programmet är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter och det ger ett betydligt bättre stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller.
Stava Rex – Rättar stavfel och grammatikfel på svenska – Oribi

Spell Right


Ett unikt rättstavningsprogram utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Programmet rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel som andra program ofta missar.
SpellRight – Rättar stavfel och grammatikfel på engelska – Oribi

ICanRead


ICanRead är en app som läser upp text genom att du pekar direkt i boken. Mobilens kamera känner igen ditt pekfinger och läser texten ovanför fingret. Den väljer själv rätt röst oavsett vilket språk texten är på. IcanRead kan även läsa text på datorn.
IcanRead appen – PEKA OCH LYSSNA | IcanRead

SubReader School


SubReader School läser upp undertexterna till film och tv-serier, så att elever med dyslexi eller lässvårigheter kan följa med i undervisningen.
SubReader (vitec-mv.com)

Polyglutt


Polyglutt är en flerspråkig digital bilderbokstjänst på 65 språk . Med Polyglutt kan du jobba språkutvecklande med både text och ljud och genom litteraturen ges möjlighet att arbeta inkluderande med alla barn. Ljudet i berättelserna är på upp till 65 olika språk, och Polyglutt har även böcker med TAKK och teckenspråk.
Polyglutt

CD-ord


Med stöd av uppläsning och kontextbaserade ordförslag hjälper CD-ORD vid långsam läsning och med skriv- och stavfel. Oavsett vilken nivå du studerar på, var du arbetar eller om du är hemma, kommer programmet ge dig det läs- och skrivstöd du behöver på din Windows-dator.
CD-ORD (vitec-mv.com)

Intowords


Ett program med läs- och skrivstödfunktioner som hjälper dig i skolan, i din utbildning, på jobbet och i sociala sammanhang. Programmet passar nya elever och för inkludering och differentiering i undervisningen samt även flerspråkiga medarbetare.
IntoWords | Vitec MV (vitec-mv.com)

Lyssna, se och läs
Lyssna, se och läs
Läromedel
Läromedel
Organisationer 
Organisationer 

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse