Hjälpmedel för dyslexi

Att lära sig läsa och skriva kan vara en utmaning för barn med dyslexi. Men förutom gedigen läs- och skrivträning det finns många hjälpmedel som kan underlätta processen:

Varierade hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara allt från specialanpassade böcker och appar till digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning. Dessa hjälpmedel kan anpassas efter barnets unika behov och gör lärandet mer tillgängligt och roligt.

Digitala verktyg

Digitala verktyg, som text-till-tal-program och ordboksapplikationer, kan vara till stor hjälp. Dessa verktyg gör det enklare för barn att följa med i texter och förbättrar deras skrivförmåga.

Här är några exempel: 

Anpassad undervisning

Skolor kan anpassa undervisningen genom att använda dessa verktyg, vilket gör det möjligt för elever med dyslexi att lära sig på det sätt som passar dem bäst.

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse