Neurodiversitet och dyslexi

Vi på Prinsparets Stiftelse betraktar dyslexi som en del av neurodiversitet. Låt oss utforska detta begrepp och dess betydelse:

Neurodiversitet: En mångfald av hjärnor

Neurodiversitet är ett koncept som erkänner och värdesätter den naturliga variationen av hjärnor och beteenden bland alla människor. Begreppet inkluderar människor med neuropsykiatriska tillstånd som exempelvis ADHD, autism och naturligtvis dyslexi, men också personer som ses som neurotypiska, dvs inte har någon diagnos. Genom att omfamna neurodiversitet, strävar vi efter att skapa en mer inkluderande och förstående värld där alla hjärnor ses som en del av det normala mänskliga spektrumet.

Skillnaden mellan neurodiversitet och neurodivergens

Begreppet neurodivergens används ofta för att beskriva individer vars hjärnfunktioner avviker från den så kallade neurotypiska normen. Medan neurodiversitet som koncept fokuserar på mångfalden och variationen av hjärnfunktioner i befolkningen, betonar neurodivergens individers unika sätt att tänka och uppleva världen. Det är viktigt att notera att alla människor bidrar till neurodiversitet, oavsett om de är neurotypiska eller neurodivergenta. Begreppet neurodiversitet skapades och etablerades av den australiensiske sociologen Judy Singer under 1990-talet.

Minskning av stigma och ökad förståelse

Genom att inkludera dyslexi under paraplyet av neurodiversitet, arbetar vi för att minska stigma och öka förståelsen för dessa funktionsvariationer. Detta perspektiv bidrar till att skapa ett mer empatiskt och inkluderande samhälle, där olikheter inte bara accepteras utan också uppskattas som en del av den mänskliga erfarenheten.

Dyslexi som en del av neurodiversitet

Dyslexi betraktas inom detta synsätt som en unik hjärnprofil med egna styrkor och utmaningar. Genom att se dyslexi som en del av det neurodivergenta spektrumet, kan vi bättre förstå och stödja de som lever med denna funktionsvariation. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att fokusera på individers sätt att fungera och potential och bidra till ett samhälle som värdesätter mångfald i tänkande och lärande.

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse