Utredning och diagnostisering av dyslexi

För att förstå och hantera dyslexi, är det viktigt med en bra utredning. Här är mer information om hur det går till och vem som kan hjälpa till.

Vem utreder dyslexi?

Utredning av dyslexi kan göras av olika experter, beroende på var du bor och vilka resurser som finns tillgängliga.

  • Speciallärare eller specialpedagog: de med specialkunskaper inom dyslexi kan göra en noggrann utredning baserad på läs- och skrivtester. De kan också vara en del av elevens fortsatta plan för stöd i skolan.
  • Logopeder: dessa experter är skickliga på att utvärdera språkliga färdigheter och kan göra en mer medicinsk utredning, särskilt om det finns en remiss från en läkare.
  • Psykologer: de kan göra utredningar som fokuserar på hur hjärnan arbetar med språk och minne, vilket är viktigt i dyslexi.
    (Källa: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/#section-12548 )

Olika vägar till utredning

Att få en utredning kan se olika ut beroende på var i Sverige du bor:

  • Genom skolan: många skolor har tillgång till speciallärare eller logopeder inom elevhälsan som kan göra utredningar. Rektorn ansvarar för att elevens behov av stöd utreds.
  • Via hälsocentralen: i vissa regioner kan du få en remiss från din husläkare till en logoped för en mer omfattande medicinsk utredning.
  • Privata alternativ: du kan också välja att göra en utredning privat hos en kvalificerad logoped eller speciallärare.

Vikten av tidig och korrekt utredning

En tidig och korrekt utredning är avgörande för att förstå dyslexi och hur den påverkar läs- och skrivförmågan. Med rätt diagnos kan rätt stöd och resurser sättas in, vilket är viktigt för varje persons lärande och utveckling. Tidiga insatser är nyckeln till att hjälpa barn med dyslexi. Det handlar om att börja stötta barnen så snart som möjligt, redan i förskolan eller tidigt i grundskolan. Detta kan innebära allt från strukturerade läsövningar till spel som utvecklar språk- och läsfärdigheter. 

Vilken utredning behövs vid högskoleprov eller stöd under utbildning på högskolenivå?

Du behöver ett diagnosintyg från en legitimerad logoped eller av Universitets- och Högskolerådet godkänd intygsgivare för att få längre tid under högskoleprovet eller stöd vid utbildning på högskolenivå.

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse