Lära sig läsa och skriva med dyslexi

Att hjälpa barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva är en viktig del av deras utbildning. Här är några värdefulla insatser och strategier:

Tidiga insatser gör skillnad

Tidiga insatser är nyckeln till att hjälpa barn med dyslexi. Det handlar om att börja stötta barnen så snart som möjligt, redan i förskolan eller tidigt i grundskolan. Detta kan innebära allt från strukturerade läsövningar till spel som utvecklar språk- och läsfärdigh

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är en populär metod för att hjälpa barn utveckla sina fonologiska färdigheter, vilket är viktigt för läsinlärning. Genom lekfulla och strukturerade aktiviteter får barnen öva på ljud och bokstäver på ett roligt sätt.
Här kan du läsa mer om modellen och hämta material: Bornholmsmodellen – Stimulerar barns språkliga medvetenhet och gör dem läsberedda.  

En-till-En Stöd

För barn som behöver extra hjälp, kan en-till-en sessioner med en speciallärare vara effektivt. Dessa sessioner ger barnet individuellt anpassat stöd och hjälper dem att överbrygga utmaningar med läsning och skrivning. 

Skolans Roll

Skolor spelar en avgörande roll i att stötta barn med dyslexi. Det kan handla om att anpassa undervisningen, använda särskilda läromedel eller ge barnet mer tid eller alternativet att redovisa muntligt på prov och uppgifter. Lärare och specialpedagoger behöver ha rätt utbildning och verktyg för att kunna ge detta stöd samt ett starkt samarbete med både skolledning och vårdnadshavare. 

Föräldrars och vårdnadshavares stöd

Föräldrar och vårdnadshavare kan också göra mycket för att stötta sina barn. Det kan handla om att läsa tillsammans hemma, använda digitala hjälpmedel eller bara ge barnet extra uppmuntran och stöd.

Stöd Utan Diagnos

Enligt Skollagen behövs inte en formell diagnos för att eleven ska ha rätt till stöd, särskild anpassning eller hjälpmedel under grund- och gymnasieutbildningen. Skollagen (Hyperlink Skollag (2010:800) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)) säger att “alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas i sitt lärande”.Skollagen säger också att barn med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver för att minska de utmaningar som funktionsnedsättningen kan medföra. 
Här kan du läsa Skollagen: Skollagen och förordningar – Skolverket

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse