Det stora äventyret

Metodspelet Det stora äventyret är skapat av Prinsparets Stiftelse i samarbete med Dimh och med stöd från Vinnova. Spelet syftar till att öka läslusten hos barn och unga genom lekfullt lärande om bokstäver, ord och språk. Trots att det är specifikt utformat för barn med dyslexi passar det alla barn och elever i förskoleklass och lågstadiet. I spelet får barn och unga öva på att sortera varor, ljuda stavelser, hitta ord och samtidigt förbättra koncentrationen. Satsningen är ett läsfrämjande initiativ med målet att sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi för att främja ett samhälle där olikheter ses som styrkor. 

Här kan du läsa mer

Fler projekt

Dexi Ville – The Wordcraft Adventure
Dexi Ville – The Wordcraft Adventure
Värdet av att få vara sig själv
Värdet av att få vara sig själv
Älskade dyslexi
Älskade dyslexi
Värdet av dyslexi
Värdet av dyslexi
Älskade dyslexi – en samtalsserie
Älskade dyslexi – en samtalsserie
Superentreprenörer
Superentreprenörer
I en värld utan dyslexi
I en värld utan dyslexi
Dyslexialand
Dyslexialand

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse