Självförtroende och dyslexi

Att ha dyslexi kan ibland påverka självförtroendet och självkänslan. Men det finns sätt att bygga upp självförtroendet och känna sig starkare:

Stötta och uppmuntra

Om du är vuxen och har barn i din närhet med dyslexi är det bra att stötta dem med det som känns jobbigt samt uppmuntra till att fortsätta träna och jobba vidare även om det känns svårt och tidskrävande. Hjälp dem att känna sig duktiga och visa att du tror på dem. Det är viktigt att lyfta fram vad de är bra på!

Faktorer som hjälper

Det finns saker som kan hjälpa barn med dyslexi att känna sig starkare:

  • Inre styrkor: som människor tenderar vi att ofta fastna på det som är negativt och inte funkar. För att skapa en bra självbild behöver svårigheterna nyanseras med det barnet är bra på och det är viktigt att hjälpa barnet att identifiera och komma ihåg sina styrkor.  Dessa styrkor behöver inte vara relaterade till skolan eller skolarbete, utan kan handla om vad som helst som barnet visar intresse för och är bra på. Exempelvis kan det handla om någon sport, att rita, hitta på kreativa berättelser, sociala förmågor eller liknande. 
  • Yttre stöd: en lärare som är positiv och förstående kan göra stor skillnad. Att få hjälp tidigt, både med utredning och med metoder som fungerar för barnet, är också viktigt. Även praktiskt stöd i form av läs- och skrivträning eller hjälp med skoluppgifter tillsammans med vårdnadshavare, äldre syskon eller andra viktiga vuxna kan göra stor skillnad. Barn med dyslexi behöver ofta lägga mer tid och energi på skolarbetet än vad jämnåriga utan dyslexi behöver och därför är det viktigt med någon som stöttar och motiverar när det behövs.
    (Källa: Rapport Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi (SKED), Barn- och ungdomshabiliteringen, Habilitering & hjälpmedel, Region Skåne, 2012)

Saker som kan försvåra

Det finns även saker som kan göra det svårare för barn med dyslexi:

  • Inre utmaningar: om barnet mår dåligt eller har lågt självförtroende kan det bli svårare att lära sig och ta in kunskap.
  • Yttre utmaningar: om folk runt omkring har låga förväntningar, tror att barnet inte klarar av att lära sig eller har en negativ inställning kan det påverka barnet negativt.

Lära sig strategier

Att lära barn med dyslexi vilka strategier som fungerar bäst för dem kan leda till bättre resultat i skolan. Detta kan också hjälpa dem att känna sig mer självsäkra och stärka deras självförtroende. 

I dessa tipsblad finns konkreta föräldratips för bättre självkänsla hos barnet samt för validering av barnets känslor. De är framtagna av ADHD center men fungerar givetvis även utmärkt för att stärka och bekräfta barn med dyslexi.

Föräldratips för bättre självkänsla hos ditt barn (habilitering.se)

Föräldratips om validering – att bekräfta barnets känslor (habilitering.se)

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse