Om stiftelsen

Dyslexi och demokratiska rättigheter 

Stiftelsens Uppdrag

  • nyansera och bredda bilden av dyslexi genom att lyfta styrkor och förmågor utan att förminska utmaningarna, samt motverka fördomar, missinformation och stigma.  
  • sprida kunskap och resurser om dyslexi och neurodiversitet förankrat i forskning.
  • förespråka tidig upptäckt och tidiga insatser 
  • förespråka nyttjandet av ett ansvarsfullt och genomtänkt användande av digitala verktyg i kombination med traditionell undervisning i skolan.
  • arbeta med läsfrämjande insatser så att alla barn och unga ska kunna ta del av läsning, bokstäver och ord och på sikt nyttja sin demokratiska rätt i samhället och göra sina röster hörda.

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse