Läromedel

Dyslexi i skolan


Boken ”Dyslexi i skolan – se hela bilden” som är skriven av Susanna Cederquist riktar sig främst till yrkesverksamma lärare i alla ämnen, från förskoleklass till gymnasiet, lärarstudenter, samt skolledare och övrig personal som kan ha nytta av boken för att öka sin förståelse för dyslexi i en skolkontext. Här presenteras konkreta arbetssätt för en likvärdig undervisning och där även dyslexistyrkorna ryms i klassrummet. Dyslexi i skolan. Se hela bilden – Susanna Cederquist – häftad (9789152360088) | Adlibris Bokhandel

Connect the spots

Ett skolmaterial som syftar till att skapa förutsättningar för elever med dyslexi att nå sin fulla potential. Läs mer och ta del av materialet som finns tillgänglig hos Microsoft. https://learn.microsoft.com/sv-se/training/educator-center/?source=mec

Steg för steg

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn i åldrarna 6–8 år. Materialet bygger på en-till-en-träning och är särskilt utvecklat för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla dyslexi. https://hogrefe.se/las-och-skrivformaga/lastraning/jamna-steg/

Jämna steg

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn i åldrarna 6–8 år. Materialet bygger på en-till-en-träning och är särskilt utvecklat för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla dyslexi.
Jämna steg – Lästräning – Hogrefe.se

SOMT

Ett testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse hos elever i årskurs 4 till 7 och kan användas för både svenskspråkiga och flerspråkiga.
SOMT – Läs- och skrivförmåga – Hogrefe.se

Lyssna, se och läs
Lyssna, se och läs
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Organisationer 
Organisationer 

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse