Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Vi är många som jobbar med dyslexifrågan och dyslektikers rättigheter ur olika perspektiv. Nedan hittar du några av de aktörer som är verksamma i Sverige samt internationellt. 

  • Dyslexiförbundet
  • Dyslexiföreningen
  • Dyslexistiftelsen
  • KIND
  • Made by dyslexia
  • The dyslectic advantage
  • Salvesen Mindroom Centre
  • British dyslexia association
Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse