Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi

Personer med dyslexi besitter ofta unika styrkor och förmågor som kan vara värdefulla i många sammanhang. För att ge en mer nyanserad bild av vad dyslexi är vill vi på Prinsparets Stiftelse lyfta dessa styrkor och förmågor, utan att förringa eller förminska utmaningarna. 

Kreativt tänkande

Många med dyslexi har en förmåga att tänka i nya banor och vara kreativa. Denna förmåga kan vara särskilt värdefull inom områden som kräver problemlösning och innovativt tänkande.

Problemlösning och helhetsbild

Dyslektiker är ofta bra på att lösa problem och se helheten i komplexa situationer. De kan snabbt identifiera mönster och samband, vilket är viktiga färdigheter i många yrken. (Källa: https://www.weforum.org/agenda/2022/07/dyslexia-enhanced-abilities-studies/)

Efterfrågade förmågor

Enligt World Economic Forum är vissa förmågor, som ofta förknippas med dyslektiskt tänkande såsom kreativitet och problemlösning, mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.. (Källa: https://www.weforum.org/agenda/2022/07/dyslexia-enhanced-abilities-studies/)

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Rättigheter och stöd
Rättigheter och stöd
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse