Värdet av dyslexi

Tillsammans med EY Sverige har Prinsparets Stiftelse lanserat rapporten Värdet av dyslexi, med förord av H.K.H. Prins Carl Philip. Rapporten är en svensk version av rapporten Value of Dyslexia som tagits fram av EY och Stiftelsens samarbetsorganisation Made by Dyslexia. Rapporten lyfter fram styrkor som är ovärderliga i framtidens arbetsliv och som enligt forskning är vanliga bland personer med dyslexi.

”Många är helt obekanta med de positiva aspekterna, och associerar fortfarande dyslexi enkom med inlärningssvårigheter. Vi vill ändra den bilden och istället belysa den enorma potential som uppemot en halv miljon svenskar har. Alla elever har rätt till likvärdig skolgång, och vid sidan av hjälpmedel är kunskap och förståelse A och O. Samhället bör därför i än högre utsträckning fokusera på styrkor som individer med dyslexi eller andra funktionsvariationer har. Det är först då vi på riktigt kan skapa ett inkluderande samhälle där allas kompetenser tillvaratas. Och det, det skapar mervärde för alla” – Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Här kan du läsa rapporten för att se hur vi tillsammans kan bidra till en mer nyanserad bild av personer med dyslexi!

I samband med rapportsläppet höll EY Sverige och Prinsparets Stiftelse ett webbinarium på temat ”Hur kan vi inkludera dyslektikers styrkor i framtidens arbetsliv?”. Du kan se det här.

Fler projekt

Dexi Ville – The Wordcraft Adventure
Dexi Ville – The Wordcraft Adventure
Värdet av att få vara sig själv
Värdet av att få vara sig själv
Det stora äventyret
Det stora äventyret
Älskade dyslexi
Älskade dyslexi
Älskade dyslexi – en samtalsserie
Älskade dyslexi – en samtalsserie
Superentreprenörer
Superentreprenörer
I en värld utan dyslexi
I en värld utan dyslexi
Dyslexialand
Dyslexialand

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse