Somt

Ett testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse hos elever i årskurs 4 till 7 och kan användas för både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse