Projekt och resurser

För att stödja personer med dyslexi presenterar vi en rad projekt och resurser. Dessa inkluderar exempelvis rapporten Värdet av att få vara sig själv, metodspelet Det stora äventyret och ljudboken Älskade dyslexi. Vårt mål är att sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi.

Värdet av att få vara sig själv

Rapporten Värdet av att få vara sig själv har tagits fram av Prinsparets Stiftelse i samarbete med EY. Den fokuserar på neurodiversitet och inkludering i skolan och arbetslivet, med särskilt fokus på dyslexi. Rapporten visar på det samhälleliga och individuella värdet av ett mer inkluderande samhälle och indikerar möjliga besparingar och förlorade skatteintäkter på 67 miljarder kronor per år. 

Läs hela rapporten här: https://prinsparetsstiftelse.se/pp_projekt/vardet-av-att-fa-vara-sig-sjalv/ 

Det stora äventyret

Metodspelet Det stora äventyret är skapat av Prinsparets Stiftelse i samarbete med Dimh och med stöd från Vinnova. Spelet syftar till att öka läslusten hos barn och unga genom lekfullt lärande om bokstäver, ord och språk. Trots att det är specifikt utformat för barn med dyslexi passar det alla barn och elever i förskoleklass och lågstadiet. I spelet får barn och unga öva på att sortera varor, ljuda stavelser, hitta ord och samtidigt förbättra koncentrationen. Satsningen är ett läsfrämjande initiativ med målet att sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi för att främja ett samhälle där olikheter ses som styrkor. 

Här kan du läsa mer: https://prinsparetsstiftelse.se/pp_projekt/det-stora-aventyret/

Älskade dyslexi

Tillsammans med Storytel har Prinsparets Stiftelse skapat ljudboken Älskade dyslexi, en guide som ger insikter från senaste forskningen och praktiska tips för dyslektiker. Boken utforskar hur dyslexi påverkar olika delar av samhället och lyfter berättelser om människor vars framgångar bygger på deras dyslexi. Boken är inläst av Linda Pira med ett förord av H.K.H. Prins Carl Philip.

Lyssna på ljudboken här: https://prinsparetsstiftelse.se/pp_projekt/alskade-dyslexi-en-samtalsserie/

Övriga projekt 

Här hittar du mer information om våra olika projekt 

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse