Connect the spots

Ett skolmaterial som syftar till att skapa förutsättningar för elever med dyslexi att nå sin fulla potential. Läs mer och ta del av materialet som finns tillgänglig hos Microsoft.

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse